A42 s.r.o.

Odborná školení

Základní služby

Základní služby

 1. Firemní kurzy
 2. Soft skills

 

Oblasti vzdělávání firemních kurzů

Management

 • Osobnost manažera
 • Firemní kultura
 • Moderní principy sebeřízení, Self-management
 • Time management
 • Stress management
 • Řešení konfliktů
 • Vedení porad
 • Týmová práce
 • Vedení pracovního týmu
 • Leadership
 • Argumentace a vyjednávání
 • Rozhodování (decision making)
 • Jak úspěšně jednat s lidmi
 • Motivace
 • Hodnotící a motivující zpětná vazba
 • Manažer. dovednosti mistrů

Kvalita

 • Pojmy řízení jakosti
 • Kontrolor kvality
 • Interní auditor kvality
 • ISO 9001
 • ISO TS 16949
 • QS 9000
 • SPC-statistické metody
 • MSA- použití stat. metod pro měření, metrologie
 • FMEA
 • PPAP
 • APQP
 • VDA 6.1, 6.3
 • AQAP-řízení dodávek pro dodavatele NATO
 • TQM
 • Management metrologie
 • Management kvality svařování dle ISO 1090, ČSN ISO 3834-2
 • Způsobilost laboratoří a zkušeben (ISO 17025)
 • Způsobilost osob a jejich certifikace (ISO 17024)
 • Zkušební metody ve sklářství

Výroba

 • Moderní metody řízení výroby
 • Lean production - všeobecný přehled
 • TPS - všeobecný přehled
 • Kaizen
 • Kanban
 • Pull systém
 • VSM - Value stream mapping
 • SMED - Single minute exchange die
 • QCO - Quick change over
 • TPM
 • 5S
 • Standardised work
 • Error Proofing / Poka Yoke
 • Continuous flow
 • 3D/8D report
 • WIP reduction
 • Material Flow - raw material line feeding
 • Production planning
 • Scrap reduction management
 • Productivity improvement
 • Six Sigma - Green Belt
 • Six Sigma - Yellow Belt
 • MTM (Method time measurement)
 • Normování práce
 • Shopfloor management cycle

Logistika

 • Logistika
 • Projektování v logistice
 • Material Management
 • Warehouse Management
 • Nákup, strategické řízení nákupu

Obchod

 • Profesionální asistentka
 • Vyjednávání v obchodě
 • Vyjednávání a argumentace pro nákupčí
 • Psychologie prodeje
 • Marketing a obchod
 • Obchodní právo

Finance

 • Finance pro nefinanční manažery
 • Finanční gramotnost
 • Sestavení podnikatelského plánu
 • Balanced Scorecard
 • Oceňování podniku
 • Podnikový controlling
 • Ekonomické pojmy
 • Podniková ekonomie
 • Základy účetnictví
 • Podvojné účetnictví
 • Účetnictví na PC
 • Veřejné finance
 • Základy finančního práva
 • Bankovní právo, bankovnictví
 • Živnostenské právo a podnikání
 • Základy podnikání
 • Základní makroekonomické pojmy
 • Skladové hospodářství
 • Odbyt a fakturace
 • Mzdové účetnictví
 • Telefonické vymáhání pohledávek
 • Finanční systém a trhy

Personalistika

 • Personalistika - personální agenda
 • Řízení a rozvoj lidských zdrojů
 • Organizační rozvoj a organizační systémy
 • Produktivita lidí a organizací
 • Procesní řízení v oblasti lidských zdrojů
 • Tvorba vnitřních předpisů
 • Hodnocení zaměstnanců
 • Efektivní výběr nových pracovníků
 • Career/Talent Management
 • Outplacement
 • Vzdělávání zaměstnanců
 • Pracovní právo pro manažery
 • Základy personální práce pro vedoucí pracovníky
 • Alternativní techniky personálního auditu
 • Zajištění BOZP v souladu s legislativou
 • Koučink
 • Moderní metody práce ve firmách

Psychologie

 • Sebepoznání
 • Emoční inteligence
 • Pravidla úspěchu
 • Motivace k novým příležitostem
 • Sociální inteligence
 • Teorie osobnosti
 • Psychoterapie
 • Jak se efektivně učit
 • Sladění osobního a pracovního života

Systémy řízení

 • Systémy managementu jakosti, bezpečnosti a ŽP
 • EMS ISO 14001
 • OHSAS ISO 18001
 • Nebezpečné chemické látky a přípravky

Projekty, procesy

 • Řízení procesů
 • Řízení projektů
 • Řízení změn
 • Krizový management

Komunikace

 • Asertivní komunikace
 • Interní komunikace
 • Komunikace po telefonu
 • Písemná komunikace
 • Efektivní komunikace ve výrobě
 • Umění rozhovoru
 • Rétorika
 • Non-verbální komunikace
 • Řeč těla
 • Námitky a jejich řešení
 • Prezentační dovednosti

Další

 • Mimosoudní vyjednávání
 • Fyziognomie
 


Kontaktujte nás

Telefon:
604 27 99 90
 
IČO
24186554
 
E-mail:
info@a-42.cz
 
Sídlo:
A42 s.r.o.
Ostrovského 253/3
150 00 Praha 5 - Smíchov
Korespondence:
A42 s.r.o.
Jakoubka ze Stříbra 140
430 01 Chomutov

Poptávka na kurz